Wspieramy Twój biznes profesjonalnymi rozwiązaniami 

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji: 

 Zadzwoń: 82 565 31 91, Napisz: boxplan@boxplan.pl

Każdy podatnik zakupujący kasę fiskalną ma prawo do odliczenia podatku VAT ( w całości albo według ustalonej proporcji ) oraz do zaliczenia w koszty wydatków na zakup kasy czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

Podatnicy, którzy rozpoczynają dopiero ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, mają prawo dodatkowo do odliczenia 90% ceny kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem odliczenia jest zainstalowanie kasy oraz rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązujących terminach.

Prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas przysługuje podatnikowi za każdym razem, gdy powstanie obowiązek ewidencji sprzedaży określonych towarów i usług.

Jeżeli podatnik zaczyna w pierwszym miesiącu instalując 1/5 wymaganych przez prawo i zadeklarowanych w urzędzie skarbowym kas fiskalnych, a dopiero potem kolejne, to prawo do odliczenia przysługuje w stosunku do wszystkich zgłoszonych w urzędzie skarbowym. Przy dokupieniu kolejnej kasy, po zainstalowaniu pierwszych kas w maksymalnie pierwszych pięciu miesiącach od utraty zwolnienia, nie istnieje już taka możliwość.

 

Odliczenie 90% ceny kasy jest dokonywane następująco:

 • odliczenie od całości różnicy podatku należnego z naliczonym ( kwota do zapłaty z deklaracji VAT );

 • a jeżeli podatek do zapłaty nie wystąpił - podatnik otrzyma zwrot w gotówce, ale nie więcej w jednym okresie rozliczeniowym, niż:

                    - 25% przysługującego podatnikowi odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem 

                      ( za wszystkie kasy instalowane po utracie zwolnienia ) – gdy rozlicza się 

                      miesięcznie;

                    - 50% tej kwoty – gdy rozlicza się kwartalnie.

 

Warunkiem odliczenia jest:

 • złożenie przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemnego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich użytkowania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania ;

 • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie ( czyli pierwsze 1/5 kas w dniu utraty zwolnienia, kolejne co miesiąc ) na kasie spełniającej odpowiednie warunki i kryteria techniczne;

 • dołączenie do deklaracji podatkowej w której rozpoczyna odliczanie ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej kserokopii faktury potwierdzającej nabycie kasy,

 • dowód zapłaty całej należności za kasę, której odliczenie dotyczy.

Podatnicy zwolnieni

Podatnicy dokonujący wyłącznie czynności zwolnionych z podatku oraz podatnicy zwolnieni podmiotowo, którzy również podlegają obowiązkowi ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, mogą otrzymać zwrot zamiast odliczenia. Warunkiem jest:

 • rozpoczęcie ewidencjonowania nie później, niż w obowiązującym terminie;

 • dokonanie ww. zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich użytkowania;

 • złożenie zawiadomienia o miejscu instalacji kasy, spełniającej odpowiednie kryteria i warunki techniczne;

 • zapłata całej należności za kasę.

Zwrot następuje na wniosek zawierający między innymi :

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy;

 • dane adresowe, wraz z numerem telefonu kontaktowego

 • NIP;

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Nasza strona używa plików cookies aby dostosować i ułatwić przeglądanie stron.
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGADZAM SIĘ NIE ZGADZAM SIĘ